Souhlasím, že tento web smí ukládat cookies
Poskytujeme sběrné místo pro likvidaci spadaného listí
Více info...
Výkup smrkové, modřínové a jiné kulatiny
Více info...

Sekání velkých travních ploch


Od jara 2021 připravujeme sečení velkých travních ploch a luk a následné sušení sena. Zajišťovat budeme i odvoz volně loženého sena sběracím velkoobjemovým vozem.

 

Seno budeme ukládat zadavateli do jeho prostorů, nebo budeme odebírat pro naší farmu.